DSB

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

FAST - anlegg og kart
Oversikt over anlegg med farlig stoff for kommuner,
brannvesen, 110-sentraler, fylkesmenn og fylkeskommuner
Du må være registrert som bruker hos DSB for å få tilgang til denne løsningen.
Er du ny bruker eller har du tekniske problemer, send e-post til melding.farlig.stoff@dsb.no
19.07.04.39314